O Mlynici

História

História
1964
25. februára bola zahájená skúšobná prevádzka Bratislavskej pórobetónky - závodu na výrobu pórobetónových prefabrikátov, kde sa počas takmer 30 ročnej prevádzky vyrábali z ľahkých betónov tvarovky, izolačné dosky, panely pre obvodové plášte a neskôr aj veľkorozmerné prvky pre stavy najmä v Západoslovenskom kraji.
90-te roky
Krátko po Nežnej revolúcii v Bratislavskej pórobetónke končí pôvodná výroba ľahkých stavebných hmôt. Budova Mlynice a k nej prislúchajúce silo zostávajú v nasledujúcom období bez využitia a postupne chátrajú.
Súčasnosť
2016
Opustené haly, pivovary, textilné závody, továrne... nevyužitých objektov spojených s priemyselnou minulosťou je nielen v Bratislave veľa. Projekt Mlynica, ktorý 52 rokov od zahájenia prevádzky pôvodnej Bratislavskej pórobetónky získal stavebné povolenie, je unikátnym príkladom toho, že staré industriálne budovy nemusia nevyhnutne zostať spustnuté či definitívne zaniknúť.
2017
Po svojom dokončení na jar 2017 prinesie Mlynica netradičné riešenia administratívnych priestorov, atraktívne, nekonvenčné loftové byty s priestrannými strešnými terasami, ale aj centrálny multifunkčný eventový priestor určený pre spoločenské podujatia, výstavy, firemné eventy a to len pár minút od centra hlavného mesta.

História Mlynice

V Mlynici disponujeme vysokou prispôsobiteľnosťou priestoru o veľkosti viac ako 700 m2. Za malý okamih ho vieme doslova prevrátiť hore nohami a pripraviť ho presne podľa vašich predstáv. V roku 2018 získala Mlynica cenu za architektúru v kategórii „Občianske a priemyselné budovy”

Kapacita priestorov

  • Státie - 350 osôb (s veľkokapacitným stanom)
  • Kino sedenie - 280 osôb
  • Banketové sedenie - 200 osôb
  • Prezentačná miestnosť - 50 osôb

EVENT

Už pri vstupe do Mlynice jej návštevníkov očarí originálny industriálny eventový priestor tvoriaci srdce Mlynice. Pôvodné betónové násypníky, impozantná svetlá výška priestoru a jeho otvorenosť, respektíve prepojenie s administratívnymi priestormi na vyšších podlažiach Mlynice akcentujú genius loci budovy a prirodzene umocňujú jedinečnú podmanivú atmosféru fúzie pôvodnej industriálnej architektúry s novým a moderným architektonickým konceptom. Priestranné, multifunkčné eventové „foyer“ Mlynice je nielen ideálnym miestom pre organizáciu výstav, vernisáží, exhibícií, workshopov, kultúrnych podujatí, firemných akcií, klubových stretnutí a mnohých ďalších formátov, ale tiež miestom pre priateľské posedenia so známymi či kolegami. Priestor je variabilný a vybavený rozsiahlym zázemím tak, aby ho bolo možné prispôsobovať individuálnym potrebám a požiadavkám rozmanitých typov akcií.

Eventové priestory 1. NP

Označenie
Plocha

97,72m2

702,94 m2

Využitie

eventy

eventy

Galéria

Štandardy eventových priestorov a technické zariadenia​

Stavebné konštrukcie

Steny: sú vytvorené z monolitického železobetónu, režného tehlového muriva, prípadne sú to dvojplášťové Profilit/Kopilit-ové steny, drevené deliace hrazdené steny, sadrokartónové steny alebo pôvodné obvodové steny, murované z pórobetónových tvárnic. Steny sú bez povrchových úprav.

Stropy: Nové stropy sú zhotovené ako monolitické železobetónové dosky a keramické stropy s nadbetonávkou. Podhľad niektorých stropov je upravený pozinkovaným trapézovým plechom. Existujúce stropy sú trámové, železobetónové.

Podlahy: Zahladený železobetón so vsypom. Nášľapnú vrstvu podláh v hygienických zariadeniach a zázemí s mokrou prevádzkou tvorí epoxidový náter.

Vnútorné nenosné deliace steny / Priečky: Priečky sú vytvorené z režného tehlového muriva a dvojplášťových Profilit/Kopilit-ových stien resp. zo sadrokartónových konštrukcií.

Dvere: Dvere, oddeľujúce priestor od schodísk prípadne dva požiarne úseky, sú protipožiarne s oceľovou zárubňou, farba podľa farebného konceptu riešenia interiéru spoločných priestorov. Dvere oddeľujúce jednotlivé vnútorné priestory sú drevené.

Vstupné portály: Hliníkové konštrukcie s presklením, kovanie z ľahkých zliatin. Vstupné dvere sú s jednostranným madlom.

Zábradlia: Pozinkované oceľové zábradlia s výplňou z oceľových zvislých prvkov.

Technické zariadenia

Silnoprúdové rozvody: Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpečené elektromerom, ktorý je umiestnený v spoločných priestoroch. V priestore sú inštalované dva samostatné rozvádzače s istením pre zodpovedajúci počet predpokladaných svetelných a zásuvkových okruhov. Elektroinštalácia je prevažne povrchová.

Slaboprúdové rozvody: Rozvod, umožňujúci pripojenie na internet, hlasové služby a digitálnu televíziu je privedený do viacúčelového priestoru a ukončený v rozvádzači.

Vykurovanie: Na vykurovanie priestorov slúžia vykurovacie telesá, vybavené termostatickými ventilmi ako aj podstropné teplovzdušné vykurovacie jednotky. Meranie spotreby tepla je zabezpečené elektronickými meračmi tepla, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch.

Vetranie: Priestor je vetraný prirodzene, pomocou elektricky ovládaných okien na SV a JZ fasáde.

Odvetranie hygienických zariadení: Hygienické zariadenia a bezokenné priestory zázemia majú zabezpečený nútený odvod vzduchu.

Zdravotno-technické zariadenia: Hygienické zariadenia viacúčelového priestoru sú kompletne zrealizované. V rámci priestoru sú vytvorené viaceré body napojenia na kanalizáciu, ktoré možno využiť v prípade konania rôznych podujatí. Vo vedľajších priestoroch prevádzkového zázemia sú pripravené odbočky kanalizácie a prívody vody s uzatváracími armatúrami pre napojenie zariaďovacích predmetov zdravotnej techniky. Väčšina inštalácií je vedená na povrchu, t.j. bez dodatočných obkladov sadrokartónovými konštrukciami resp. bez obmurovania. Dodávku a montáž zariaďovacích predmetov ako aj pripojovacie potrubia kanalizácie a vodovodu si zabezpečuje vlastník na vlastné náklady.

MÁTE OTÁZKU?

Potrebujete vedieť viac, alebo máte na váš event špecifické požiadavky?

CHCETE SA PRÍSŤ POZRIEŤ?

Chceli by ste si prísť pozrieť priestor na vlastné oči?

© 2018 Všetky práva vyhradené