O Mlynici

  • Netradičné riešenia administratívnych priestorov
  • Atraktívne, nekonvenčné loftové byty
  • Multifunkčný eventový priestor len pár minút od centra hlavného mesta.

história

1964

25. februára bola zahájená skúšobná prevádzka Bratislavskej pórobetónky - závodu na výrobu pórobetónových prefabrikátov, kde sa počas takmer 30 ročnej prevádzky vyrábali z ľahkých betónov tvarovky, izolačné dosky, panely pre obvodové plášte a neskôr aj veľkorozmerné prvky pre stavy najmä v Západoslovenskom kraji.

súčasnosť

2016

Opustené haly, pivovary, textilné závody, továrne... nevyužitých objektov spojených s priemyselnou minulosťou je nielen v Bratislave veľa. Projekt Mlynica, ktorý 52 rokov od zahájenia prevádzky pôvodnej Bratislavskej pórobetónky získal stavebné povolenie, je unikátnym príkladom toho, že staré industriálne budovy nemusia nevyhnutne zostať spustnuté či definitívne zaniknúť.
Investor sa, v spolupráci s architektmi z architektonického ateliéru Gut Gut, na jar roku 2016 pustil do realizácie konverzie areálu starej Mlynice s jasným zámerom adaptovať takmer zabudnuté budovy na moderný industriálny priestor, ktorý sa stane platfomou pre komunitný život, kreatívnu prácu, ale aj miestom pre priateľské stretnutia rozmanité spoločenské podujatia.

90-te roky

Krátko po Nežnej revolúcii v Bratislavskej pórobetónke končí pôvodná výroba ľahkých stavebných hmôt. Budova Mlynice a k nej prislúchajúce silo zostávajú v nasledujúcom období bez využitia a postupne chátrajú.

2017

Po svojom dokončení na jar 2017 prinesie Mlynica netradičné riešenia administratívnych priestorov, atraktívne, nekonvenčné loftové byty s priestrannými strešnými terasami, ale aj centrálny multifunkčný eventový priestor určený pre spoločenské podujatia, výstavy, firemné eventy a to len pár minút od centra hlavného mesta. Charakter budovy umožní nevšedné, ale flexibilné usporiadanie priestoru a jej administratívna časť s plochou cca 2.184 m2 ponúkne viacero typov variabilných kancelárskych priestorov vrátane hot desk zón, open space či individuálnych kancelárií. Areál umožní komfortné parkovanie pre vlastníkov priestorov i návštevníkov.

Udialo sa

Administratívne priestory na predaj

V ponuke administratívne priestory Mlynice už od 1415,-€ s DPH/za m2.

24. 8. 2016

Získanie stavebného povolenia

Stavebné povolenie pre realizáciu Viacúčelového areálu Mlynica nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2016. Predpokladaný termín dokončenia výstavby objektu Mlynice je plánovaný na 1Q/2017.

6. 4. 2016

Očami médií

Priestory na predaj

Administratívne priestory

Označenie Plocha Využitie
2-A 262,22 m2 kancelárie
2-B 70,16 m2 kancelárie
Označenie Plocha Využitie
3-A 191,96 m2 kancelárie
3-B 180,18 m2 kancelárie
3-C 41,69 m2 kancelárie
3-D 54,40 m2 kancelárie
3-E 81,18 m2 kancelárie
Označenie Plocha Využitie
4-A / 5-F 248,19 m2 kancelárie
4-B 110,07 m2 kancelárie
4-C 54,33 m2 kancelárie
4-D 54,41 m2 kancelárie
4-E / 5-D 105,79 m2 kancelárie
4-F / 5-E 103,76 m2 kancelárie
Označenie Plocha Využitie
5-A 143,00 m2 kancelárie
5-B / 6-G 282,99 m2 kancelárie
5-C 109,14 m2 kancelárie

Štandardy administratívnych priestorov a technické zariadenia

Štandardy administratívnych priestorov

Steny: Steny, ktoré ohraničujú samostatný kancelársky blok, sú v závislosti od ich umiestnenia, vytvorené z monolitického železobetónu, režného tehlového muriva, prípadne sú to dvojplášťové Profilit/Kopilitové steny, deliace hrazdené drevené/sklenené steny, sadrokartónové steny alebo pôvodné, murované z pórobetónových tvárnic. Steny sú bez povrchových úprav. V kancelárskych blokoch nie sú zrealizované žiadne nenosné deliace steny. Ich vybudovanie napr. pre vytvorenie hygienických zariadení si zabezpečuje budúci vlastník/užívateľ na vlastné náklady.

Stropy: Nové stropy sa zhotovujú ako monolitické železobetónové dosky a keramické stropy. Stropy, ktoré sa vytvárajú v kanceláriách na 4. a 5. NP v násypníkoch Mlynice, sú plechobetónové s podhľadom z pozinkovaného trapézového plechu. Existujúce stropy sú trámové, železobetónové. Stropy sú zrealizované bez povrchových úprav. V prípade kancelárií sú stropy nadimenzované na úžitkové zaťaženie 300 kg/m2.

Podlahy: Zahladená betónová vrstva. Nášľapnú vrstvu si v prípade potreby zabezpečuje budúci vlastník/užívateľ na vlastné náklady.

Vnútorné schody: Vnútorné schody v mezonetových kancelárskych blokoch resp. v kanceláriách s galériami, ktoré sú súčasťou vnútorného átria, sú oceľové.

Dvere: Vstupné dvere do kancelárskych blokov sú, v závislosti od situovania konkrétneho kancelárskeho bloku, protipožiarne s oceľovou zárubňou alebo drevené presklené ako súčasť zasklenej steny alebo drevené ako súčasť drevenej hrazdenej / sklenenej steny.

Okná a balkónové dvere: Hliníkové okná (farebný odtieň v súlade s farebným riešením fasád) s izolačným dvojsklom. Oplechovania vonkajších parapetov sú zhotovené z hliníkového plechu. Krídla protipožiarnych okien sú vybavené servopohonmi na ovládanie otvárania s napojením na EPS. Pri oknách kancelárskych blokov, ktoré sú situované na juhovýchodnej a juhozápadnej fasáde je zrealizovaná príprava pre dodatočnú montáž vonkajších hliníkových žalúzií, ktoré možno vykonať na náklady budúceho vlastníka.

Zábradlia: Pozinkované oceľové zábradlia s výplňou z oceľových zvislých prvkov.

Technické zariadenia

Silnoprúdové rozvody: Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpečené elektromermi, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch. V každom kancelárskom bloku je inštalovaný samostatný rozvádzač s istením pre zodpovedajúci počet predpokladaných svetelných a zásuvkových okruhov. V rámci kancelárskeho bloku si realizuje vnútornú silnoprúdovú inštaláciu a umelé osvetlenie budúci vlastník/užívateľ priestoru na vlastné náklady.

Slaboprúdové rozvody: Do každého kancelárskeho bloku je privedený rozvod, umožňujúci pripojenie na internet, hlasové služby a digitálnu televíziu. Ukončený je v rozvádzači. Pri vstupoch do objektu je umiestnený videovrátnik s elektrickým ovládaním otvorenia vstupných dverí do objektu. Pred vstupnými dverami do kancelárskeho bloku resp. átria, pavlače a pod. je inštalovaný ďalší prvok domáceho dorozumievacieho zariadenia (videovrátnik), ktoré je možné ovládať z príslušného kancelárskeho bloku. V každom z kancelárskych blokov je zrealizovaná príprava na inštalovanie prístroja domáceho dorozumievacieho zariadenia pri vstupných dverách.

Vykurovanie: Vykurovacie telesá, vybavené termostatickými ventilmi. Meranie spotreby tepla jednotlivých kancelárskych blokov je zabezpečené elektronickými meračmi tepla, ktoré sú umiestnené prevažne v spoločných priestoroch.

Vetranie: Priestory kancelárskych blokov, ktoré majú prirodzené osvetlenie sa vetrajú prirodzene. V častiach kancelárskych blokov, ktoré nemajú možnosť prirodzeného vetrania je zabezpečené nútené vetranie prostredníctvom vzduchotechnickej jednotky so spätným získavaním tepla. Nevyhnutný potrubný rozvod spolu s distribučnými prvkami vzduchu v rámci kancelárskeho bloku a napojenie na centrálne prívodné a odvodné potrubia vzduchu si zabezpečuje budúci vlastník/užívateľ na vlastné náklady. Do každého kancelárskeho bloku je privedené odvodné vzduchotechnické potrubie na odvetranie hygienických zariadení.

Zdravotno-technické zariadenia: V kancelárskych blokoch sú zrealizované stúpacie vedenia kanalizácie s odbočkami pre zariaďovacie predmety. Rozvod studenej vody je ukončený v kancelárskom bloku uzatváracím ventilom. Prevažná väčšina inštalácií je vedená na povrchu, t.j. bez dodatočných obkladov sadrokartónovými konštrukciami resp. bez obmurovania.

Príprava pre chladenie: V kancelárskych blokoch sú pripravené prierazy cez stavebné konštrukcie a trasovania potrubí vnútorných a vonkajších jednotiek chladenia v rámci spoločných priestorov.

Event

Už pri vstupe do Mlynice jej návštevníkov očarí originálny industriálny eventový priestor tvoriaci srdce Mlynice. Pôvodné betónové násypníky, impozantná svetlá výška priestoru a jeho otvorenosť, respektíve prepojenie s administratívnymi priestormi na vyšších podlažiach Mlynice akcentujú genius loci budovy a prirodzene umocňujú jedinečnú podmanivú atmosféru fúzie pôvodnej industriálnej architektúry s novým a moderným architektonickým konceptom. Priestranné, multifunkčné eventové „foyer“ Mlynice je nielen ideálnym miestom pre organizáciu výstav, vernisáží, exhibícií, workshopov, kultúrnych podujatí, firemných akcií, klubových stretnutí a mnohých ďalších formátov, ale tiež miestom pre priateľské posedenia so známymi či kolegami. Priestor je variabilný a vybavený rozsiahlym zázemím tak, aby ho bolo možné prispôsobovať individuálnym potrebám a požiadavkám rozmanitých typov akcií.

Eventové priestory

Označenie Plocha Využitie
1-A 97,72 m2 eventy
1-B / 1-C 702,94 m2 eventy

Štandardy eventových priestorov a technické zariadenia

Stavebné konštrukcie

Steny: sú vytvorené z monolitického železobetónu, režného tehlového muriva, prípadne sú to dvojplášťové Profilit/Kopilit-ové steny, drevené deliace hrazdené steny, sadrokartónové steny alebo pôvodné obvodové steny, murované z pórobetónových tvárnic. Steny sú bez povrchových úprav.

Stropy: Nové stropy sú zhotovené ako monolitické železobetónové dosky a keramické stropy s nadbetonávkou. Podhľad niektorých stropov je upravený pozinkovaným trapézovým plechom. Existujúce stropy sú trámové, železobetónové.

Podlahy: Zahladený železobetón so vsypom. Nášľapnú vrstvu podláh v hygienických zariadeniach a zázemí s mokrou prevádzkou tvorí epoxidový náter.

Vnútorné nenosné deliace steny / Priečky: Priečky sú vytvorené z režného tehlového muriva a dvojplášťových Profilit/Kopilit-ových stien resp. zo sadrokartónových konštrukcií.

Dvere: Dvere, oddeľujúce priestor od schodísk prípadne dva požiarne úseky, sú protipožiarne s oceľovou zárubňou, farba podľa farebného konceptu riešenia interiéru spoločných priestorov. Dvere oddeľujúce jednotlivé vnútorné priestory sú drevené.

Vstupné portály: Hliníkové konštrukcie s presklením, kovanie z ľahkých zliatin. Vstupné dvere sú s jednostranným madlom.

Zábradlia: Pozinkované oceľové zábradlia s výplňou z oceľových zvislých prvkov.

Technické zariadenia

Silnoprúdové rozvody: Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpečené elektromerom, ktorý je umiestnený v spoločných priestoroch. V priestore sú inštalované dva samostatné rozvádzače s istením pre zodpovedajúci počet predpokladaných svetelných a zásuvkových okruhov. Elektroinštalácia je prevažne povrchová.

Slaboprúdové rozvody: Rozvod, umožňujúci pripojenie na internet, hlasové služby a digitálnu televíziu je privedený do viacúčelového priestoru a ukončený v rozvádzači.

Vykurovanie: Na vykurovanie priestorov slúžia vykurovacie telesá, vybavené termostatickými ventilmi ako aj podstropné teplovzdušné vykurovacie jednotky. Meranie spotreby tepla je zabezpečené elektronickými meračmi tepla, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch.

Vetranie: Priestor je vetraný prirodzene, pomocou elektricky ovládaných okien na SV a JZ fasáde.

Odvetranie hygienických zariadení: Hygienické zariadenia a bezokenné priestory zázemia majú zabezpečený nútený odvod vzduchu.

Zdravotno-technické zariadenia: Hygienické zariadenia viacúčelového priestoru sú kompletne zrealizované. V rámci priestoru sú vytvorené viaceré body napojenia na kanalizáciu, ktoré možno využiť v prípade konania rôznych podujatí. Vo vedľajších priestoroch prevádzkového zázemia sú pripravené odbočky kanalizácie a prívody vody s uzatváracími armatúrami pre napojenie zariaďovacích predmetov zdravotnej techniky. Väčšina inštalácií je vedená na povrchu, t.j. bez dodatočných obkladov sadrokartónovými konštrukciami resp. bez obmurovania. Dodávku a montáž zariaďovacích predmetov ako aj pripojovacie potrubia kanalizácie a vodovodu si zabezpečuje vlastník na vlastné náklady.

Lokalita

Areál Mlynice nájdete na Turbínovej ulici, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, medzi ulicami Rožňavskou a Vajnorskou, len pár minút od centra hlavného mesta. Táto výnimočná poloha poskytuje výbornú občiansku vybavenosť a dopravnú dostupnosť s napojením na diaľnicu a bratislavský mestský okruh, čím umožňuje jednoduchú dostupnosť rýchlostných ciest do všetkých smerov.

Dopravné spojenie: MHD – zástavka Slovinská (5 min), Diaľničný obchvat (8 min), Letisko Bratislava (10 min)

Banky, úrady: Klientské centrum (5 min), Slovenká pošta (5 min), SLSP (5 min), VUB (8 min)

Nákupy: Fresh Market (5 min), Yeme (5 min), Polus City Center (8 min), OC Centrál (8 min)

Šport, relax: Národné bowlingové centrum (2 min), CrossFit Proton (1 min), Plaváreň Pasienky (5 min), Hant Arena (5min), Národné tenisové centrum (8 min)

Kontakty